Повідомлення що до порядку проведення заходів щодо зменшення випадків отруєння бджіл під час проведення обробітків с/ угідь пестицидами.

При проведенні весняно-польових робіт з використанням у великих масштабах отрутохімікатів, для обробки сільськогосподарських культур, виникає велика небезпека для бджіл, адже при порушенні елементарних правил їх застосування може статись їх масове отруєння та загибель. Тому інформуємо вас про порядок проведення заходів щодо зменшення випадків отруєння бджіл під час проведення обробітків с/ угідь пестицидами.
Керівники сільгосппідприємств та пасічники повинні дотримуватися правил та положень встановлених Законодавством України та вживати заходів викладених нижче.
Необхідні заходи:
1.Отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у ветлабораторії , для чого необхідно здати зразки бджіл на аналізи для виключення наявності захворювань бджіл.
2.Поставити пасіку на облік у сільській раді за місцем постійного розташування пасіки (додаток 1), а у випадку кочівлі – у сільській раді, на територію якої прибули на кочівлю (додаток 2) (Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 вересня 2000р. № 184/82 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р за № 737/4958, п. 7).
3.Отримати ветеринарне свідоцтво за формою №1 на перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур за межі області.
4.При отриманні повідомлення від організації про проведення обробітку сільськогосподарських культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів.
5.За три дні до проведення обробітку засобами захисту рослин, керівник сільськогосподарського підприємства сповіщає пасічників (населення) цієї місцевості (радіо, преса, подвірні обходи, сільські ради) про місце, терміни і час проведення обробітку, встановлює спеціальні попереджувальні знаки безпеки з указаною датою обробітку с/г угідь.
6.В разі не дотримання вимог керівник сільськогосподарського підприємства несе кримінальну відповідальність згідно з пунктами 6.2.1., 6.2.11.ДСП 8.8.1.2.001-98 та розділу 5 Держсанправил авіаційного застосування пестицидів та агрохімікатів в народному господарстві від 18.12.96, № 382.
Окрім того у випадку отруєння бджіл необхідно провести такі дії:
1.Гнізда сімей, що втратили багато льотних бджіл, скорочують відповідно до їхньої сили, виймають в першу чергу медові й пергові рамки, особливо зі свіжопринесеним нектаром і пилком, а також рамки з відкритим розплодом, не обсиджені бджолами.
2.Сім’ї бджіл забезпечують водою, наливаючи її в стільники, годівниці, пергою, підгодовують цукровим сиропом, по мірі виходу молодих бджіл ці сім’ї підсилюють.
3.Створити комісію для засвідчення факту загибелі бджіл та здійснення відбору проб в склад якої входять:
представник сільгосппідприємства, що проводило обробіток;
представник ветеринарної медицини;
представник фітосанітарної інспекції ;
спеціаліст санітарно-епідеміологічної станції;
представник сільської ради;
господар пасіки;
та декілька свідків для засвідчення факту отруєння бджіл.
4.Протягом 24 годин зібрати зразки загинувши бджіл , шматочки свіжого пилку та меду і направити на проведення аналізу.
5.Відбирають зразки загинувших бджіл, шматочок щільника (15х15) з свіжо принесеним нектаром та квітковим пилком. У кожний відібраний зразок вкладають листок з надписом часу та дати відбору, засвідчені підписами членів комісії. Також відбираються зразки рослини , яку обробляли, зразки відбирають по діагоналі через поле і не менше 10 пакетів, також вкладаючи надпис з часом та датою відбору, засвідчені підписами членів комісії.
6.Складають акти проведеної роботи , які отримують всі члени комісії ( окрім свідків).
7.Зразки відібраних проб загинувших бджіл, меду, перги разом з складеним актом направляють в лабораторії ветеринарної медицини, які мають ліцензії на проведення досліджень.
8.Зразки проб відібраних рослин з поля, де проводився обробіток разом з актом направляють в міжобласні контрольно-токсикологічні лабораторії за місцем проживання.
В разі необхідності зібрані документи направляють до суду.
Порядок розроблено відповідно до Державних санітарних , Державних ветеринарних правил, Закону України «Про пестициди і агрохімікати», Закону України «Про захист рослин» та Закону України «Про бджільництво».
https://apk.adm-pl.qov.ua.

Голова Полтавської обласної громадської
організації «Спілка пасічників» Н.Д. Сенчук

З розвитком сільського господарства, з’явилося багато нових методів обробітку сільськогосподарських культур та нових видів пестицидів. Останнім часом випадки отруєння бджіл стали непоодинокими та спричиняють клопоту як пасічникам, які несуть збитки, так і сільському господарству – відповідачу.
Для виключення випадків отруєння бджіл під час обробітку сільськогосподарських культур необхідно дотримуватися наступних правил, що встановлені законодавством України:
1.Власників пасік сповіщають за три доби до хімічних обробок з зазначенням застосовуваних пестицидів, місця (у радіусі 7 км.), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл.
2.Отримати у сільських радах, на територіях яких знаходиться їх сільськогосподарське підприємство інформацію про стаціонарні та кочові пасіки.
3.Обробки проводити у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години.
4.Не допускати обробітку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.
5.Повідомити про виконання попереджувальних заходів держсанепідемслужбу району та інспекцію захисту рослин району. Використовувати засоби захисту рослин, що пройшли держреєстрацію і включені в перелік дозволених до застосування.
6.Обробітки рекомендуємо проводити в нельотний час ( після 21 год., або в нічний час). Якщо ж трапилося отруєння бджіл , то направити представника Вашого сільгосппідприємства до включення в склад робочої комісії по випадку отруєння бджіл.
Порядок проведення заходів щодо зменшення випадків отруєння бджіл під час проведення обробітків с/г угідь пестицидами додається.
Дотримання правил та прояв взаємоповаги один до одного є гарантом плідної співпраці сільськогосподарських підприємств та пасічників, що не лише забезпечить відсутність судових тяжб з приводу відшкодування завданої шкоди, а й принесе користь обом сторонам, пасічнику – мед, пилок та здорових бджіл, власнику с/г підприємства – підвищення врожайності сільськогосподарських культур не менш як на 25%, що запилені бджолами, а пересічним людям – продукти бджільництва для здоров’я та продукцію випущену с/г підприємствами на прилавках магазинів.
https://apk.adm-pl.qov.ua.

Голова Полтавської обласної громадської
організації «Спілка пасічників» Н.Д. Сенчук

Related posts

Top