Бюджет громади

Бутенківська  сільська об»єднана територіальна громада

2 сесія  7 скликання

Рішення

«15» грудня 2017 року                                                        №1

      Про бюджет Бутенківської сільської  об’єднаної територіальної громади

на 2018  рік

Бутенківська сільська ОТГ ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи бюджету Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади у сумі 27345,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади 27345,0 тис. грн згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади у сумі 27345.0 тис. грн.., в тому числі видатки  загального фонду Бутенківського 25791.9 тис. грн., видатки спеціального фонду – 1553.1 тис грн. згідно з додатком №3

профіцит Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади у сумі 1533.1 тис. грн., в тому числі загального фонду згідно Бутенківського бюджету 1553.1 тис. грн та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади у сумі 1553.1 тис. грн. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у                    розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади у 78,2 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік згідно ст. 55 Бюджетного Кодексу України за їх економічною  структурою:

 

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

 1. Затвердити в складі видатків Бутенківського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8674,1 тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення .
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Бутенківській сільській об’єднаній територіальній громаді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів Бутенківського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах                 поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими                     коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік до доходів належать надходження згідно ст.64 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
 5. 13. Дозволити виконавчому комітету Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади в міжсесійний період на засіданнях затверджувати зміни по міжбюджетним трансфертам з подальшим затвердженням на сесії об’єднаної громади.
 6. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Бутенківської ОТГ за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетніх асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Рішення набирає чинності 1 січня 2018р

 

 

Голова Бутенківської сільської

об»єднаної

територіальної громади   _____________   Скрильник М.В.

Top